NATUREN ER FANTASTISK

Jeg er dybt fascineret af naturens fantastiske farver og former. Både storslåede landskaber i udlandet og små afgrænsede naturperler i det lokale, fæstner sig i mit indre, som jeg i min fortolkning omsætter til farverige natur- og landskabsabstraktioner.

RO OG ENERGI

Mine malerier indeholder ofte kontraster, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i min brug af både varme og kolde farver, små og store elementer, energi og ro.

MALERPROCESSEN

Kompositionerne opstår generelt i interaktion mellem foreløbige tanker og idéer og nuets fantastiske mulighed for at følge og udfordre det pludselig opståede. Jeg benytter hele farvepaletten og udforsker kontinuerligt forskellige metoder og teknikker. Da jeg for det meste maler med mange lag, er akrylfarver fantastiske at arbejde med, og jeg supplerer gerne med oliekridt.

MALERIER SOM "BROEN MELLEM MENNESKER"

Beskuerens unikke fortolkning af mine malerier, finder jeg særdeles berigende. Jeg håber, at mine billeder giver andre lyst til at gå på opdagelse, og at iagttagerne får lyst til at fortælle om de associationer malerierne sætter i spil hos vedkommende.

OM KUNST

""Kunsten er til for at give os gode, smukke oplevelser," kan man sige, men så bliver den til ren wellness, og ikke al kunst er jo smuk eller behagelig. Eller "kunsten har et politisk formål," sagde man engang, men så bliver den til propaganda, og ikke al kunst er jo politisk. Kunst kan selvfølgelig godt være både smuk og politisk, men det er ikke dens formål at være det. Hvis den er det, er det afledte affekter, for kunstens formål er efter min mening alene at være kunst." (Svend Brinkmann: "Ståsteder")